• contact@jaimalharchandanpuri.in

  • +91 9850030156

ll जयमल्हार ll ll सदानंदाचा येळकोट ll ll येळकोट येळकोट जयमल्हार ll ll खंडेराव महाराज की जय ll ll जयमल्हार चंदनपुरी ||

मेनू - Navigation

जय मल्हार ट्रस्ट चंदनपुरी ची ही अधिकृत वेबसाईट आहे. भाविकांना खंडेराव महाराज, बाणाई मातेची तसेच जय मल्हार ट्रस्टची माहिती याद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. चंदनपुरी येथे येण्याचे मार्ग, नकाशे, निवास व्यवस्था, परिसरातील तीर्थस्थळे, मंदिरातील दिनक्रम, मंदिर समितीचे उपक्रम, महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक इ. माहिती या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. या संकेतस्थळाला भेट देणार्‍या भाविकांनी आपल्या सूचना किंवा प्रतिक्रिया पत्त्यांवर पाठवाव्यात.धन्यवाद.

आपल्या सेवेत

श्री. सतीश बुवाजी पाटील (अध्यक्ष),
जय मल्हार ट्रस्ट चंदनपुरी,
ता. मालेगाव,


संपर्क

संपर्क : +91 9850030156

ईमेल : contact@jaimalharchandanpuri.in